2019-09-07 17:48:14

Obavijest o početku nastave

O B A V I J E S T

ZA UČENIKE I RODITELJE

 

Nastava za sve učenike Osnovne škole Štrigova započinje u

ponedjeljak, 09.09.2019. godine u 8,00 sati.

Autobus će voziti uobičajenim voznim redom.

Mole se učenici  da uzmu sa sobom torbe kao bi mogli preuzeti udžbenike.

                                         

                                                         R A V N A T E L J:

                                                            Stanislav Rebernik


Osnovna škola Štrigova